VILKÅR

Leievilkår

Leiekon begynner klokka 09:00, dersom ikke annet er avtalt. Det innleide utstyret må returneres innen påfølgende dag klokka 09:00.
Hvis leieperioden slutter på en lørdag eller en søndag, må leveransen være som avtalt.

Ønsker du å hente/levere utstyr utenom våre åpningstider, kan dette avtales på forhånd.

Vi tester alt utstyr før utlevering, men du er selv ansvarlig for å teste utstyr for mangler eller feil. Eventuelle feil eller mangler skal umiddelbart meddeles TV-TEAM AS. Mangler og skader ved retur, som ikke dekkes av forsikringen, blir fakturert leietaker. Vi kan ikke påta oss ansvar for skader forårsaket av force majeure, feil bruk av innleid utstyr eller defekt utstyr.
Vi er under ingen omstendighet ansvarlig for tapt inntekt hos våre leietakere. Vi kan ikke påta oss ansvar for tapt opptak fra ødelagte minnekort eller annet tap av opptak.

Forhold
Forsikringen dekker fysisk skade på eller tap av sikrede gjenstander som følge av en ulykke. Skader, tap eller kostnader dekkes imidlertid ikke under følgende omstendigheter:

Slitasje, gradvis avskrivning.
Mekaniske eller elektriske forstyrrelser og kortslutning.
Brudd på pærer og lysrør.
Overoppheting av kameraet
Riper på linser
Andre skader forårsaket av undervannsbruk av forsikret utstyr med mindre andre ordninger er blitt gjort og er lagt til forsikringspapirene dine.
Forsikringsbetingelser

Egen risikofradrag på NOK 100 000, - (NOK 50 000, - ved enkelt tyveri) per hendelse, vil bli belastet leietakeren.

Transport
Transport av leid utstyr skjer for leietakerens regning. Dager med transport faktureres med 50% av prisen per dag (maks. 2 dager) om ikke annet er avtalt.

Betaling
Dersom du ikke har leid fra oss før, eller ved større forespørsler kan TV-TEAM AS kreve at et depositum betales i sin helhet før leien begynner. Alle fakturaer fra oss har 14 dager forfall. Ved forsinket innebetaling påløper det forsinkelsesgebyr og renter ihht. gjeldende satser.

Kansellering
Kansellering opptil 48 timer før leiekontrakten begynner medfører ingen gebyrer. Fra 24 timer til 0 timer før leiekontrakten begynner, må det betales et gebyr på 50% av leieprisen. Fra 24 timer før leiekontrakten begynner, må hele leieprisen betales.

Alle priser er i NOK eksklusiv MVA.

Vi tar forbehold om feil på siden og at priser kan endres.